build own website

HİZMETLERİMİZ

AKCİĞER GRAFİSİ

Çalışanların mesleki akciğer hastalıklarından korunması yönünde çalışma şartlarının akciğerler üzerindeki olası etkilerini takip edebilmek ve akciğer problemlerini erken dönemde fark edebilmek çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir. Gerek işe girişte gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi olan bir uygulamadır. Özellikle mesleki akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir. Bunun önemini ILO’nun bu konudaki yayınları ve oluşturduğu pnömokonyoz değerlendirme ve takip standartlarından anlamaktayız.Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için son teknoloji dijital röntgen cihazımızla çekim yapmaktayız.

İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ)

Çalışanların işitme sağlığını ortamda bulunan gürültüye karşı korumak ve takip edebilmek için genel olarak odyometrik testler adı verilen işitme testleri kullanılır. İşitme problemlerinin tespitinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu testlerden en sık kullanılanları Safses Odyometrisidir(Pure Tone Odyometri):Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki)duyabildiği en az ses şiddetini(duyma eşiğini)belirler. Bu test özel ses geçirmez odyometri kabinlerinde yapılmalıdır. Bu testleri işyerinizde, tamamen bu iş için tasarlanmış özel odyometri kabini ile donatılmış araçlarımızla tekniğine uygun olarak yapabilmekteyiz. Sonuçlar odyometristimiz tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ)

Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Obstrüktif ve restriktif AC hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, cerrahi müdahelenin uygun olup olmayacağına karar verilmesinde, meslek hastalıklarının tanı,tarama ve maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılır. Aynı zamanda çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametlerinden birisidir. Solunum fonksiyon testlerini iş yerinize gelerek oldukça pratik bir şekilde çalışanlarınıza uygulayabilmekteyiz.

LABORATUAR HİZMETLERİMİZ

Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri artmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Aşağıda sıklıkla takip parametleri olarak kullanılan modern laboratuarlarımızda yapmakta olduğumuz laboratuar testlerini görmektesiniz. Portör taramaları, kanda kurşun, idrarda kurşun, ALA,ALA-Porfobilinojen, Protoporfirin, Koproporfirin, TCA, TCE, Fenol, Toluen , Hippürik Asit, Kolinesteraz, Karboksihemoglobin, Methemoglobin, Bakır ,Çinko , ALT, AST, GGT, Hemogram(20 Parametre), Tam idrar tetkiki, Kolesterol, Trigliserid, Kan şekeri,üre ,kreatinin, sedimantasyon, kan grubu, HBsAg, Anti-HBs, Anti-Hbc,Anti Hcv, Anti Hiv uygulamaları.

İŞE GİRİŞ MUAYENE TEKNİKLERİ

Akciğer filmi, odyometri testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı,idrar tetkiki,kan grubu,portör tetkikleri, toksikolojik testler ve göz muayenesi gibi işin niteliğine göre belirlenen tüm testler yapılarak işe giriş sağlık raporu verilmektedir.

MOBİL PORTÖR TARAMALARI

Gıda işi ile uğraşanlarda, gıda sektöründe üretim yapan firmalarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması yasal zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda portör uygulamaları halk sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle “Mobil Portör” ekibimiz iş yerinize gelmekte ve portör raporlarına esas olan tetkik numunelerini ve akciğer filmlerini alarak bu konudaki süreci sizleri için takip etmektedir. Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır; -Gaita Kültürü(En az yılda bir) -Dışkının mikroskobik incelenmesi(En az 6 ayda bir) -Boğaz ve burun kültürü(en az yılda bir) -Akciğer grafisi(Tüberküloz yönünden en az yılda bir)

AŞI UYGULAMALARI

Mobil Sağlık Tarama Aracımızda, aşı uygulamaları, uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır. • Tetanoz Aşısı • Hepatit Aşıları (Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.) Grip Aşıları (Mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Addres

Turgut Özal Mahallesi 116 Sok. No:25/B, Torium AVM Yanı.
Esenyurt / İstanbul,
Türkiye


Contacts

Email: info@cozummobil.com.tr   Phone: (+90) 0212.591.22.02
Mobil: (+90) 0542.776.82.89
            (+90) 0546.906.06.72